Etiketter

Vi trycker etiketter till bra pris! Pappersetiketter är ett praktiskt och effektivt sätt att göra reklam för en produkt eller en tjänst. De kan även förmedla annan viktig information som till exempel innehållsförteckningar, datummärkning, användningsinstruktioner, adressuppgifter med mera. Fantasin och det specifika användningsområdet sätter gränserna för vad man kan göra med etiketter, och vi har lång erfarenhet av produktion av de flesta typer av etiketter. Med den digitala tryckteknikens hjälp kan vi enkelt ta fram många ark med pappersetiketter och klistermärken, till ett billigt pris. Då allting sköts digitalt går också själva produktionen mycket snabbt, och det dröjer inte länge från det att ni tar initiativ till kontakt förrän varorna är färdiga för leverans. Det finns få, om ens några, begränsningar för utformningen av etiketterna, och val av färg, form och motiv är helt och hållet upp till er. Vid riktigt stora etiketter kan det dock vara smidigare med andra typer av produkter, som till exempel utskuren folie eller dekaler. I övrigt är det helt och hållet upp till dig som kund att bestämma etiketternas utformning, och med vår erfarenhet, kompetens och teknik går det mesta att lösa mycket enkelt, och till ett mycket bra pris.