Vi hanterar alla sorters skyltar och genomför montage över hela landet — stora som små.

När det gäller skyltar finns det en mängd olika varianter/modeller att tillgå. Den klassiska neonskylten finns givetvis kvar men har till stor del lämnat plats för andra mer energisnåla och miljövänliga alternativ. Neonet har ersatts av olika ledlösningar. Men visst finns det fortfarande sammanhang där neon känns helt rätt!

En annan vanligt förekommande skylt är ljuslådan som kan se ut på många olika sätt. Allt beroende på val av front, profil på bokstäver, djup samt belysningskälla.

Neonskyltar

Traditionella neonskyltar används idag mestadels för att skapa en nostalgisk look. Länge var neonet den enda riktigt skarpa ljuskällan men idag har dioderna blivit kraftfulla nog att ersätta neonet helt. Har du en icke fungerande neonskylt kan det vara ekonomiskt hållbart att konvertera den till en diodlösning. Rådfråga oss gärna! Vi nytillverkar givetvis även neonskyltar om det är just en sådan ni eftersöker.

Dekaperade skyltar

Vi på Lindströms Skylt, Print och Web menar att dekaperade skyltar enkelt kan göra underverk för vanliga ljuslådor, och för er som företag skapar de många möjligheter att sticka ut i stadsmiljön. Resultatet blir i princip alltid mycket tjusigt och elegant, och ger ett inbjudande intryck.

Plåtskyltar

Plåtskyltar är oftast tillverkade av aluminiumplåt som kantbockas och förses med självhäftande folie. Obelysta plåtskyltar kan belysas externt med spotlights. Plåtskylten är en förhållandevis kostnadseffektiv lösning.

Pyloner

Pylonen är vanligt förekommande i de fall man vill samla ett flertal företagsnamn/logotyper på en och samma plats, ex. vid ett köpcentrum. Produkten kan även vara ett komplement för det enskilda företaget då den på ett tydligt och kraftfullt sätt marknadsför företaget och dess läge. Pyloner brukar även kallas för stolpskyltar.

Frigolitskyltar

Frigolit är ett mångsidigt material som vi hela tiden stöter på i vardagen, oftast i form av emballage. Vi här på firman arbetar också med frigolit, fast då i form av skyltar. Frigolit passar nämligen ypperligt som material för detta ändamål (frigolitskyltar), och skyltarna/bokstäverna som tillverkas i materialet lämpar sig mycket bra i inomhusmiljöer. Det är till exempel inte alls ovanligt att vi får in beställningar på frigolitbokstäver som tillsammans bildar företags- eller produktnamn, och som våra kunder sedan sätter upp på sina entré-, kontors- eller butiksväggar.

Ljuslåda

Den så kallade ljuslådan har ibland ryktet om sig att vara en tråkig standardlösning. Det finns dock en mängd olika varianter på hur en ljuslåda kan se ut. Faktorer som djup och materialval och ljuskälla kan göra stor skillnad.

Profilskyltar

När det gäller profilbokstäver och figurformade logotypskyltar finns det många material och idéer att tillgå. Vanliga material är aluminium, rostfritt stål, akryl och frigolit. Bokstäverna monteras antingen direkt på vägg eller med lite distans.